Loại Mã Hóa Scrypt

ANTMINER L3 Công suất máy:504MH/s Nguồn tiêu thụ:800W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 18,74 53% | 62%
67% | 69%
Moon Mooncoin(MOON) 17,47 88% | 113%
117% | 123%
Pink Pinkcoin(PINK) 19,87 48% | 56%
57% | 47%
Note DNotes(NOTE) 17,12 53% | 49%
53% | 31%
Gmc GameCredits(GAME) 11,34 45% | 34%
40% | 39%
Linx Linx(LINX) 17,67 71% | 50%
61% | 53%
Wdc Worldcoin(WDC) 0,07 5% | 5%
5% | 5%
Digibytelogo DGB-Scrypt(DGB) 8,83 24% | 28%
33% | 42%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 23,05 62% | 64%
65% | 74%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 22,20 78% | 62%
68% | 45%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 11,93 37% | 35%
39% | 31%
Xvg Verge-Scrypt(XVG) 16,90 29% | 48%
64% | 64%
Cat Catcoin(CAT) 10,08 42% | 48%
49% | 44%
Bta2 Bata(BTA) 7,07 20% | 25%
16% | 13%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,57 1% | 1%
1% | 1%
Via Viacoin(VIA) -1,85 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%

Loại Mã Hóa SHA-256

Antminer S9 Công suất máy:14Th/s Nguồn tiêu thụ:1370W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Ppc Peercoin(PPC) 41,33 111% | 114%
103% | 94%
Nicehash2 Nicehash-SHA 30,20 96% | 101%
101% | 103%
Btclogo Bitcoin(BTC) 35,75 100% | 100%
100% | 100%
Dem Deutsche 41,45 102% | 115%
131% | 125%
Digibytelogo DGB-SHA(DGB) 38,20 114% | 106%
113% | 111%
Bcc BitcoinCash(BCC) 32,29 217% | 217%
247% | 258%
Mzc Mazacoin(MZC) 29,36 70% | 84%
65% | 74%
Zet Zetacoin(ZET) 12,26 35% | 40%
51% | 48%
Crw2 Crown(CRW) -3,08 0% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Bcc BitcoinCash(BCH) 37,93 125% | 106%
113% | 117%

Loại Mã Hóa X11

D3 Công suất máy:15Th/s Nguồn tiêu thụ:1200W

Coin Thu Nhập $(24h) Lợi nhuận(Giờ|Ngày
Tháng|Năm)
Onix Onix(ONX) 2,45 15% | 14%
13% | 9%
Cann Cannabiscoin(CANN) 2,80 18% | 15%
15% | 14%
Dash darkcoin Dash(DASH) 2,66 19% | 14%
15% | 16%
Mue2 MonetaryUnit(MUE) 2,39 14% | 14%
13% | 14%
Infx Influxcoin(INFX) 2,24 13% | 13%
13% | 15%
Nicehash2 Nicehash-X11 3,69 19% | 20%
20% | 22%
Cream Creamcoin(CRM) -1,18 4% | 4%
6% | 7%
Dp DigitalpriceClassic(DPC) 3,11 15% | 15%
14% | 11%
Pxi Prime-XI(PXI) 2,21 17% | 13%
13% | 14%
Adz Adzcoin(ADZ) 6,30 76% | 55%
47% | 54%
Start Startcoin(START) 0,70 12% | 9%
10% | 11%
Smc Smartcoin(SMC) -2,01 7% | 5%
5% | 5%
Adz Adzcoin(ADZ) -0,40 5% | 6%
6% | 6%
Xmcc Monacocoin(XMCC) 2,42 16% | 14%
17% | 19%