Hiệu suất lợi nhuận SHA-256

Antminer S9 Công suất máy:14Th/s Nguồn tiêu thụ:1370W

Coin Thu Nhập $(24H) Lợi nhuận
Ppc Peercoin(PPC) 41,33 111% | 114%
103% | 94%
Nicehash2 Nicehash-SHA 30,20 96% | 101%
101% | 103%
Btclogo Bitcoin(BTC) 35,75 100% | 100%
100% | 100%
Dem Deutsche 41,45 102% | 115%
131% | 125%
Digibytelogo DGB-SHA(DGB) 38,20 114% | 106%
113% | 111%
Bcc BitcoinCash(BCC) 32,29 217% | 217%
247% | 258%
Mzc Mazacoin(MZC) 29,36 70% | 84%
65% | 74%
Zet Zetacoin(ZET) 12,26 35% | 40%
51% | 48%
Crw2 Crown(CRW) -3,08 0% | 1%
1% | 1%
Myr Myriad-SHA(XMY) -3,28 0% | 0%
0% | 0%
Bcc BitcoinCash(BCH) 37,93 125% | 106%
113% | 117%