Hiệu suất lợi nhuận Scrypt

ANTMINER L3 Công suất máy:504MH/s Nguồn tiêu thụ:800W

Coin Thu Nhập $(24H) Lợi nhuận
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 7,52 81% | 81%
79% | 79%
Moon Mooncoin(MOON) 18,60 183% | 102%
58% | 52%
Pink Pinkcoin(PINK) 23,27 77% | 70%
69% | 80%
Note DNotes(NOTE) 6,99 78% | 77%
71% | 72%
Gmc GameCredits(GAME) 12,45 134% | 123%
104% | 88%
Linx Linx(LINX) 23,13 103% | 128%
69% | 56%
Wdc Worldcoin(WDC) 2,18 12% | 12%
11% | 10%
Digibytelogo DGB-Scrypt(DGB) 7,59 111% | 82%
78% | 74%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 7,76 83% | 83%
81% | 78%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 6,25 47% | 70%
65% | 63%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 8,90 74% | 88%
73% | 76%
Xvg Verge-Scrypt(XVG) 7,86 36% | 84%
81% | 73%
Cat Catcoin(CAT) 10,08 42% | 48%
49% | 44%
Bta2 Bata(BTA) 6,30 39% | 71%
71% | 58%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,66 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,87 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,91 0% | 0%
0% | 0%
Flo2 Florin(FLO) 8,09 87% | 86%
91% | 92%
Nlg Gulden(NLG) 7,86 83% | 84%
86% | 82%
Gmc GameCredits(GAME) Scrypt 14,14 91% | 138%
115% | 94%
Flo2 Florin(FLO) Scrypt 5,43 74% | 79%
80% | 72%
Nlg Gulden(NLG) Scrypt 5,29 97% | 78%
80% | 81%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 4,92 79% | 79%
78% | 77%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt Scrypt 5,26 77% | 77%
77% | 76%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) Scrypt 4,32 103% | 72%
77% | 73%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) Scrypt 5,55 70% | 80%
85% | 83%
Note DNotes(NOTE) Scrypt 5,10 78% | 76%
78% | 82%
Bta2 Bata(BTA) Scrypt 3,81 81% | 62%
71% | 60%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) Scrypt 4,66 92% | 71%
68% | 61%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) Scrypt -1,74 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) Scrypt -1,89 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt -1,91 0% | 0%
0% | 0%
Litecoin logo Litecoin(LTC) Scrypt 5,55 80% | 80%
80% | 79%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,91 0% | 0%
0% | 0%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 4,95 79% | 79%
78% | 77%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 5,15 77% | 77%
77% | 76%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,74 2% | 2%
2% | 2%
Via Viacoin(VIA) -1,89 0% | 0%
0% | 0%
Via Viacoin(VIA) -1,89 0% | 0%
0% | 0%
Via Viacoin(VIA) -1,89 0% | 0%
0% | 0%
Bta2 Bata(BTA) 3,59 49% | 62%
67% | 57%
Gmc GameCredits(GAME) 14,39 146% | 140%
116% | 95%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 4,28 103% | 72%
73% | 71%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 4,66 77% | 71%
67% | 61%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 4,83 109% | 78%
79% | 76%
Nlg Gulden(NLG) 4,94 67% | 79%
77% | 76%
Nlg Gulden(NLG) 5,17 105% | 77%
79% | 80%
Bta2 Bata(BTA) 3,58 82% | 59%
67% | 57%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 4,33 103% | 72%
77% | 73%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,73 2% | 2%
2% | 2%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 4,85 92% | 78%
79% | 76%
Nlg Gulden(NLG) 5,15 76% | 77%
79% | 80%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,75 3% | 2%
2% | 2%
Note DNotes(NOTE) 4,95 73% | 75%
78% | 83%
Xvg2 Verge-Scrypt(XVG) 3,47 76% | 68%
65% | 64%
Note DNotes(NOTE) 5,10 79% | 76%
79% | 83%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 4,58 79% | 70%
68% | 61%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 4,50 72% | 69%
68% | 61%
Note DNotes(NOTE) 5,14 78% | 75%
78% | 82%
Bta2 Bata(BTA) 4,09 93% | 69%
71% | 61%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 4,82 77% | 77%
77% | 76%
Flo2 Florin(FLO) 5,23 77% | 77%
78% | 71%
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 5,23 78% | 77%
77% | 76%
Aur AUR-Scrypt(AUR) Scrypt 4,62 66% | 70%
61% | 60%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 5,03 80% | 80%
80% | 81%
Dgb DGB-Scrypt(DGB) 5,00 95% | 80%
79% | 73%
Flo2 Florin(FLO) 3,91 98% | 71%
74% | 71%
Flo2 Florin(FLO) 3,79 88% | 72%
66% | 63%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 4,13 63% | 65%
60% | 60%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 3,13 83% | 57%
58% | 60%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 3,08 52% | 57%
59% | 60%