Hiệu suất lợi nhuận Scrypt

ANTMINER L3 Công suất máy:504MH/s Nguồn tiêu thụ:800W

Coin Thu Nhập $(24H) Lợi nhuận
Nicehash2 Nicehash-Scrypt 18,74 53% | 62%
67% | 69%
Moon Mooncoin(MOON) 17,47 88% | 113%
117% | 123%
Pink Pinkcoin(PINK) 19,63 48% | 55%
57% | 46%
Note DNotes(NOTE) 17,13 53% | 49%
53% | 31%
Gmc GameCredits(GAME) 11,45 43% | 34%
41% | 39%
Linx Linx(LINX) 17,68 64% | 50%
61% | 53%
Wdc Worldcoin(WDC) 0,07 5% | 5%
5% | 5%
Digibytelogo DGB-Scrypt(DGB) 8,66 26% | 27%
33% | 41%
Litecoin logo Litecoin(LTC) 22,93 62% | 64%
64% | 74%
Einsteinium Einsteinium(EMC2) 22,24 91% | 62%
68% | 45%
Aur AUR-Scrypt(AUR) 11,94 37% | 35%
39% | 31%
Xvg Verge-Scrypt(XVG) 17,08 29% | 49%
65% | 65%
Cat Catcoin(CAT) 10,08 42% | 48%
49% | 44%
Bta2 Bata(BTA) 7,07 20% | 25%
16% | 13%
Dogecoin 300 Dogecoin(DOGE) -1,57 0% | 1%
1% | 1%
Via Viacoin(VIA) -1,85 0% | 0%
0% | 0%
Myr Myriad-Scrypt(XMY) -1,92 0% | 0%
0% | 0%