Unknown Liên hệ

Unknown

iPad Air 4G 32G zinkeng bỏ hộp Sẵn hàng 10-1/2020 🅰️ iPad Air 1 4G 32G keng 3650 Sl Fix 🔴 iPad 4 Bao pin máy đẹp check 3U - wifi 1850 Sl fix ( Chất ) - 3G 2350 Sl fix ( chất ) Đẹp 99 🅰️ Màn ko đỏ già 🅰️ iPhone 6G 1680 🅰️ iPhone 5S 1080 🔴 iPad Mini 2/3G 2Tr 150k -2350k 🅰️ iPad Air 2 4G 16G 4250k Sl fix 🅰️ iPad Air 1 4G 16G 3250k 🔴 iPad Mini 1/3G 1550 Sl fix 🅰️ iPad Mini 1 wifi 1350 🅰️ iPad Mini 2 Wifi 2250 🅰️ iPad Air 1 wifi 2650 sl fix 🍎 iPhone 5S LLA Zinall - Kdvx 800k X Sl fix ❤️ iPhone 6 16x 🅰️ iPad 2 3G 1350 Sl fix 🅰️ iPad 2 W. 1180k ( 99 ) sl nhiều 🅰️ iPhone 5C zinkeng Bao check 3U xanh 🍏 Bán mới ok ( Bao Pin 8-9x ) - 8Gb 750 - 16G 850 - Hộp 5C 30k ( kèo thơm ) ————————————————— iPhone 5C hàng zinal phảy ko bao pin và 3U Giá 8G 650 /16G 750 SL fix 🍎 iPhone 5G 650-750 /64G +100k ( mian keng bao pin SL nhiều ) 🏓 Củ iPad 10W xịn Bóc máy. Giá 90k 🍅 Cáp iPad 2/iPhone 4 chuẩn 8K 🅰️ 4G zin đẹp 8G 16G giá 200k x ❇️ 4S zin đẹp 8G 16G giá 300k x Hàng chuẩn test kỹ Bao test 15-365 Ngày Báo chuẩn 0976671666 Ship COD toàn quốc ————————————— 5G zinall Lock 470k 5C zinall Lock 470k Số lượng nhiều Ae làm Game Có fix #iPad2 #iPad4_4G #iPadAir1 #iPadAir2 #iPadGen5 #iPadGen6 #iPadPro_9_7 #iPadPro_10_5 #iPadMini2 #iPadMini1 #iPadMini_1_2_3_4 #iPhone5C
Image
Bài gốc
Unknown Liên hệ

Unknown

iPad Air 1/4G 32Gb zinall Fullbox Sẵn hàng 9/1/2020 🅰️ iPad Air 1 4G 32G keng 3650 Sl Fix 🔴 iPad 4 Bao pin máy đẹp check 3U - wifi 1850 Sl fix ( Chất ) - 3G 2350 Sl fix ( chất ) Đẹp 99 🅰️ Màn ko đỏ già 🅰️ iPhone 6G 1680 🅰️ iPhone 5S 1080 🔴 iPad Mini 2/3G 2Tr 150k -2350k 🅰️ iPad Air 2 4G 16G 4250k Sl fix 🅰️ iPad Air 1 4G 16G 3250k 🔴 iPad Mini 1/3G 1550 Sl fix 🅰️ iPad Mini 1 wifi 1350 🅰️ iPad Mini 2 Wifi 2250 🅰️ iPad Air 1 wifi 2650 sl fix 🍎 iPhone 5S LLA Zinall - Kdvx 800k X Sl fix ❤️ iPhone 6 16x 🅰️ iPad 2 3G 1350 Sl fix 🅰️ iPad 2 W. 1180k ( 99 ) sl nhiều 🅰️ iPhone 5C zinkeng Bao check 3U xanh 🍏 Bán mới ok ( Bao Pin 8-9x ) - 8Gb 750 - 16G 850 - Hộp 5C 30k ( kèo thơm ) ————————————————— iPhone 5C hàng zinal phảy ko bao pin và 3U Giá 8G 650 /16G 750 SL fix 🍎 iPhone 5G 650-750 /64G +100k ( mian keng bao pin SL nhiều ) 🏓 Củ iPad 10W xịn Bóc máy. Giá 90k 🍅 Cáp iPad 2/iPhone 4 chuẩn 8K 🅰️ 4G zin đẹp 8G 16G giá 200k x ❇️ 4S zin đẹp 8G 16G giá 300k x Hàng chuẩn test kỹ Bao test 15-365 Ngày Báo chuẩn 0976671666 Ship COD toàn quốc ————————————— 5G zinall Lock 470k 5C zinall Lock 470k Số lượng nhiều Ae làm Game Có fix #iPad2 #iPad4_4G #iPadAir1 #iPadAir2 #iPadGen5 #iPadGen6 #iPadPro_9_7 #iPadPro_10_5 #iPadMini2 #iPadMini1 #iPadMini_1_2_3_4 #iPhone5C
Image
Bài gốc
Unknown Liên hệ

Unknown

Sẵn hàng 9/1/2020 Sẵn hàng 9/1/2020 🅰️ iPad Air 1 4G 32G keng 3650 Sl Fix 🔴 iPad 4 Bao pin máy đẹp check 3U - wifi 1850 Sl fix ( Chất ) - 3G 2350 Sl fix ( chất ) Đẹp 99 🅰️ Màn ko đỏ già 🅰️ iPhone 6G 1680 🅰️ iPhone 5S 1080 🔴 iPad Mini 2/3G 2Tr 150k -2350k 🅰️ iPad Air 2 4G 16G 4250k Sl fix 🅰️ iPad Air 1 4G 16G 3250k 🔴 iPad Mini 1/3G 1550 Sl fix 🅰️ iPad Mini 1 wifi 1350 🅰️ iPad Mini 2 Wifi 2250 🅰️ iPad Air 1 wifi 2650 sl fix 🍎 iPhone 5S LLA Zinall - Kdvx 800k X Sl fix ❤️ iPhone 6 16x 🅰️ iPad 2 3G 1350 Sl fix 🅰️ iPad 2 W. 1180k ( 99 ) sl nhiều 🅰️ iPhone 5C zinkeng Bao check 3U xanh 🍏 Bán mới ok ( Bao Pin 8-9x ) - 8Gb 750 - 16G 850 - Hộp 5C 30k ( kèo thơm ) ————————————————— iPhone 5C hàng zinal phảy ko bao pin và 3U Giá 8G 650 /16G 750 SL fix 🍎 iPhone 5G 650-750 /64G +100k ( mian keng bao pin SL nhiều ) 🏓 Củ iPad 10W xịn Bóc máy. Giá 90k 🍅 Cáp iPad 2/iPhone 4 chuẩn 8K 🅰️ 4G zin đẹp 8G 16G giá 200k x ❇️ 4S zin đẹp 8G 16G giá 300k x Hàng chuẩn test kỹ Bao test 15-365 Ngày Báo chuẩn 0976671666 Ship COD toàn quốc ————————————— 5G zinall Lock 470k 5C zinall Lock 470k Số lượng nhiều Ae làm Game Có fix #iPad2 #iPad4_4G #iPadAir1 #iPadAir2 #iPadGen5 #iPadGen6 #iPadPro_9_7 #iPadPro_10_5 #iPadMini2 #iPadMini1 #iPadMini_1_2_3_4 #iPhone5C
Image
Bài gốc
Unknown Liên hệ

Unknown

iPhone 5C fullbox 5C zinkeng bao pin 8-9x bao Check 3U xanh Giá 7x lên Fullbox bán Showrom nhất Bao test 15-60 ngày Ship CoD toàn quốc Sẵn Hà Nội số lượng nhiều. 0976671666
Image
Bài gốc